Sốc khi mẹ chồng tương lai bắt “có thai mới được cưới”

Khi người yêu dẫn về ra mắt, mới chỉ gặp lần đầu nhưng mẹ chồng tương lai đã bắt “có thai mới được cưới” khiến Huyền “sốc” và không biết có nên làm theo không?   “Có nên tiếp tục giữ gìn?” Huyền (25 tuổi) và Khang (27 tuổi) mới yêu nhau hơn 1 năm, Đọc thêm »