Phụ nữ cần tình yêu, đàn ông trao yêu thương đổi lấy tình dục

Người ra thường nói: “Đàn ông trao yêu thương để đổi lấy tình dục, còn phụ nữ lại chỉ cần sự yêu thương nên sẵn sàng đánh đổi cả tấm thân này”. 4 điều khắc cốt ghi tâm phụ nữ nên nhớ để có hôn nhân hạnh phúc Chết lặng khi nhìn thấy những tấm Đọc thêm »