Giá trị của người phụ nữ nằm ở cách họ được đối xử bởi người đàn ông

Tất cả những người phụ nữ trên đời đều có quyền được yêu và hạnh phúc. Nhưng có người lại tự tay vứt cái quyền lợi ấy bằng cách gắn mình với những người đàn ông không ra gì… Chúng ta quá dễ dàng mất nhau sau những lần tổn thương Em muốn cưới vì Đọc thêm »