Sai lầm của đời tôi là chọn đúng người nhưng sai thời điểm (P3)

Tôi đã phạm sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, và điều gì đến cũng đến… Cuối cùng chồng tôi đã phát hiện khiến hôn nhân của tôi rơi vào vực thẳm. Chồng phát hiện vợ ngoại tình nhưng không buông “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” câu nói ấy quả Đọc thêm »